Colored Flames Mod 1.15.2 thêm vào Minecraft các ngọn lửa mới với màu sắc khác nhau và hiệu ứng khác nhau:

Colored Flames mod for Minecraft logo

 • Green Fire: Cho bạn hiệu ứng Poison cấp độ 30 trong 8 giây cùng với việc đốt cháy bạn trong 16 giây. Ngọn lửa này rất nguy hiểm!
 • Red Fire: Cho bạn hiệu ứng Regeneration trong 6 giây cùng với việc đốt cháy bạn trong 8 giây.
 • Blue Fire: Cho bạn hiệu ứng Weakness trong 5 giây cùng với việc đốt cháy bạn trong 8 giây.
 • Black Fire: Cho bạn hiệu ứng Wither.
 • Purple Fire: Cho bạn hiệu ứng Night Vision.
 • White Fire: Cho bạn hiệu ứng Levitation trong 10 giây cùng với việc đốt cháy bạn trong 5 giây.
 • Yellow Fire: Cho bạn hiệu ứng Jump Boost.

Để tạo ra những ngọn lửa này, bạn sẽ cần sử dụng loại Flint & Steel tương ứng với màu sắc của nó:

 • Green Fire: Flint & Steel + Spider Eye
 • Red Fire: Flint & Steel + Ghast Tear
 • Blue Fire: Flint & Steel + Fermented Spider Eye
 • Black Fire: Flint & Steel + Wither Skeleton Skull
 • Purple Fire: Flint & Steel + Golden Carrot
 • Whtie Fire: Flint & Steel + Shulker Shell
 • Yellow Fire: Flint & Steel + Rabbit Foot

Ngoài ra, mod còn có Dyeable Flint & Steel (tạo ra ngọn lửa màu trắng nhưng bạn có thể đổi màu nó bằng cách ném dye vào ngọn lửa. lửa không có hiệu ứng gì cả) và Dyable Torches nữa.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Colored Flames mod for Minecraft (2) Colored Flames mod for Minecraft (3) Colored Flames mod for Minecraft (4) Colored Flames mod for Minecraft (5) Colored Flames mod for Minecraft (6) Colored Flames mod for Minecraft (7) Colored Flames mod for Minecraft (8) Colored Flames mod for Minecraft (9) Colored Flames mod for Minecraft (10) Colored Flames mod for Minecraft (11) Colored Flames mod for Minecraft (12) Colored Flames mod for Minecraft (13) Colored Flames mod for Minecraft (14) Colored Flames mod for Minecraft (15) Colored Flames mod for Minecraft (16) Colored Flames mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

Hướng dẫn cài đặt Fabric sử dụng Vanilla Launcher:

 1. Tải vài cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
 2. Tải vài cài đặt Fabric Installer cho Vanilla Launcher ( https://fabricmc.net/use/ )
 3. Chạy file jar được tải về, chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và ấn “Install”
 4. Chạy Minecraft, chọn profile được cài đặt Fabric và ấn Play.
 5. Ấn Start trên desktop.
 6. Mở Run.
 7. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 8. Vào Roaming/.minecraft/mods
 9. Đặt files jar vào mods folder và chạy Minecraft.

Tải về Colored Flames Mod 1.15.2

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.15.2

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.16snapshot