CodeChickenCore Mod 1.11.2/1.10.2 (CCC) không hẳn là một mod, nó chính là một mod hỗ trợ để chạy các mod khác được viết dựa trên cấu trúc của nó. Đây là một mod được viết bởi chicken_bones tại Minecraftforums để hỗ trợ tất cả các mod khác mà tác giả đã viết. Nói ngắn gọn, nếu bạn muốn sử dụng các mod của chicken_bones, bạn cần phải cài đặt CCC đầu tiên. Có thể nói đây là một mod hữu ích dành cho những người viết mod và lập trình Java muốn làm những mod cho riêng mình.

CodeChickenCore Mod 0

Ngoài ra, nếu bạn là mẫu người chơi chỉ muốn thử nghiệm vài mod bất kì và xem nó ảnh hưởng như thế nào đến cách chơi, thì đây có lẽ không phải mod dành cho bạn. Chicken_bones, người viết mod này cũng khá cứng rắn về việc người khác sử dụng tài nguyên của mình để phát triển các mod khác và cũng khá khó để có thể liên hệ. Nếu bạn đơn thuần muốn sử dụng các mod khác của tác giả này thì đây là một mod bắt buộc cần phải có.

Một số mod sử dụng CodeChickenCore Mod:

CodeChickenCore Mod 1

Ender Storage