Chunk Activator Mod 1.16.1/1.15.2. Như các bạn đã biết, Chunks của Minecraft chỉ load khi có người chơi ở gần. Và chỉ khi các Chunks được tải (load) thì mọi thứ ở Chunks đó mới hoạt động. Điều này làm giảm thiểu bộ nhớ mà Minecraft sử dụng, nếu tất cả các Chunks đều được tải cùng một lúc thì khả năng cao là máy tính của bạn sẽ không chịu nổi! Thế nhưng, nó cũng giới hạn nhiều thứ. Nó bó buộc người chơi phải ở trong tầm để các thứ ở trên Chunks đó mới hoạt động. Bạn sẽ không thể đi xa mà mong đợi khi quay về nhà thì cây trồng của bạn đã lớn vì những cây trồng đó đều ở trong Unloaded Chunks. Đó chỉ là một ví dụ, nó còn trở nên đặc biệt bất tiện khi bạn chơi Modded Minecraft. Khi bạn đi quá xa thì các máy móc của bạn sẽ ngừng hoạt động.

Chunk Activator mod for Minecraft logo

Chunk Activator là một mod sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này. Chunk Activator thêm vào Minecraft một block mới mà khi đặt xuống sẽ làm cho Chunk đó luôn luôn được tải (load). Nó làm điều này qua câu lệnh /forceload có sẵn ở trong Minecraft. Chính vì vậy mà nó khá là đơn giản và nhẹ (lightweight).

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Chunk Activator mod for Minecraft (2) Chunk Activator mod for Minecraft (3) Chunk Activator mod for Minecraft (4) Chunk Activator mod for Minecraft (5) Chunk Activator mod for Minecraft (6)Chunk Activator mod for Minecraft (7) Chunk Activator mod for Minecraft (8) Chunk Activator mod for Minecraft (9) Chunk Activator mod for Minecraft (10) Chunk Activator mod for Minecraft (11) Chunk Activator mod for Minecraft (12) Chunk Activator mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

Hướng dẫn cài đặt Fabric sử dụng Vanilla Launcher:

  1. Tải vài cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
  2. Tải vài cài đặt Fabric Installer cho Vanilla Launcher ( https://fabricmc.net/use/ )
  3. Chạy file jar được tải về, chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và ấn “Install”
  4. Chạy Minecraft, chọn profile được cài đặt Fabric và ấn Play.
  5. Ấn Start trên desktop.
  6. Mở Run.
  7. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
  8. Vào Roaming/.minecraft/mods
  9. Đặt files jar vào mods folder và chạy Minecraft.

Tải về Chunk Activator Mod 1.16.1/1.15.2

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.16.1

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.15.2

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.14.4