Charset Tablet mod là một mod 1.12.2 được lập trình bằng CharsetLib bởi Mod Developer với nickname asiekierka. Asiekierka đã lập trình rất nhiều các loại mod sử dụng Charset Lib như Charset Tablet, Charset Audio, Charset Storage – Locks, Charset Transport – Carts And Rails. Hầu hết những mod này là những mod khá đơn giản, nhẹ và có khả năng tích hợp tốt với các loại mod khác. Chính vì vậy, những mod được lập trình bởi mod developer này thường được sử dụng trong các modpack mà nhiều khi người dùng không nhận ra.

Charset Tablet mod for minecraft logo

Charset Tablet mod đưa vào game một vật phẩm rất dễ để chế tạo mang tên Charset Tablet. Tại sao? Để người chơi có thể chế tạo ra rất sớm trong quá trình chơi game bởi đây là một item cung cấp thông tin. Người chơi khi sử dụng Charset Tablet có thể hiểu rõ hơn về các mod sử dụng CharsetLib được cài đặt cùng Charset Tablet, từ đó có thể sử dụng những thông tin đó để chế tạo ra những item nhất định trong các mod đó. Có thể nói Charset Tablet chính là “Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng” của những mod sử dụng CharsetLib.

Charset Tablet mod for minecraft 09

Charset Tablet mod for minecraft 08

Charset Tablet mod for minecraft 07

Charset Tablet mod for minecraft 06

Charset Tablet mod for minecraft 05

Charset Tablet mod for minecraft 04

Charset Tablet mod for minecraft 03

Charset Tablet mod for minecraft 02

Charset Tablet mod for minecraft 01

Nội dung cơ bản của các mod sử dụng Charset Lib được cài đặt cùng Charset Tablet sẽ hiển thị khi người chơi ấn chuột phải khi đang cầm Charset Tablet. Bạn cũng có thể ấn tổ hợp phím Sneak-Right-Clicking khi đang cầm tablet vào một khối, items hay một sinh vật trong các mod đó để nghiên cứu rõ hơn về chúng. Ngoài những mod sử dụng CharsetLib, Charset Tablet còn tương tác với Guide API, In-Game Wiki mod và một vài mod về wiki khác. Charset Tablet yêu cầu Forge Mod Loader và Minecraft phiên bản 1.12.2.

Hướng dẫn cài đặt Charset Tablet Mod 1.12.2/1.11.2 cho Minecraft

  1. Tải Forge Installer, CharsetLib, Charset Tablet Mod.jar file.
  2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
  3. Ấn Start trên desktop.
  4. Mở Run.
  5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
  6. Vào Roaming/.minecraft/mods
  7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về Charset Tablet Mod 1.12.2/1.11.2

Download > Tải về phiên bản 1.10.2 (Chưa cập nhật)

Download > Tải về phiên bản 1.11.2 (Chưa cập nhật)

Download > Tải về phiên bản 1.12.2