Bulky Shulkies Mod 1.15.2 là một mod nhỏ. Nó thêm vào Minecraft những loại Shulker Box mới. Mục đích chính của mod là để cho người chơi thêm sự lựa chọn khi sử dụng Shulker Box. Hơn nữa, những loại Shulker Box này không chỉ khác về hình dạng, một số còn có hòm đồ lớn hơn và tính năng đặc biệt nữa!

Bulky Shulkies mod for Minecraft logo

Những loại Shulker Box mới của mod:

 • Copper Shulker Box: 36 ô chứa đồ.
 • Iron Shulker Box: 45 ô chứa đồ.
 • Silver Shulker Box: 54 ô chứa đồ.
 • Gold Shulker Box: 63 ô chứa đồ.
 • Diamond Shulker Box: 77 ô chứa đồ.
 • Obsidian Shulker Box: 91 ô chứa đồ. Có khả năng chống chịu các vụ nổ (Blast Resistant).
 • Platinum Shulker Box: 91 ô chứa đồ. Có khả năng hút các vật phẩm xung quanh nó vào trong hòm đồ (Item Magnet).
 • Missing Texture Shulker Box: Một loại Shulker Box rất… kì. Có 27 ô chứa đồ.
 • Slab Shulker Box: 18 ô chứa đồ.

Để  có thể xem được công thức chế tạo của mod, bạn có thể cài đặt REI (Roughly Enough Items). Một điều bạn nên lưu ý là các loại Shulker Box chế tạo từ những nguyên liệu không phải Vanilla như Copper, Silver, Platinum sẽ không thể chế tạo được nếu như bạn không sử dụng các mod có những loại nguyên liệu này.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Bulky Shulkies mod for Minecraft (2) Bulky Shulkies mod for Minecraft (3) Bulky Shulkies mod for Minecraft (4) Bulky Shulkies mod for Minecraft (5) Bulky Shulkies mod for Minecraft (6) Bulky Shulkies mod for Minecraft (7) Bulky Shulkies mod for Minecraft (8) Bulky Shulkies mod for Minecraft (9) Bulky Shulkies mod for Minecraft (10) Bulky Shulkies mod for Minecraft (11) Bulky Shulkies mod for Minecraft (12) Bulky Shulkies mod for Minecraft (13) Bulky Shulkies mod for Minecraft (14) Bulky Shulkies mod for Minecraft (15) Bulky Shulkies mod for Minecraft (16) Bulky Shulkies mod for Minecraft (17) Bulky Shulkies mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

Hướng dẫn cài đặt Fabric sử dụng Vanilla Launcher:

 1. Tải vài cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
 2. Tải vài cài đặt Fabric Installer cho Vanilla Launcher ( https://fabricmc.net/use/ )
 3. Chạy file jar được tải về, chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và ấn “Install”
 4. Chạy Minecraft, chọn profile được cài đặt Fabric và ấn Play.
 5. Ấn Start trên desktop.
 6. Mở Run.
 7. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 8. Vào Roaming/.minecraft/mods
 9. Đặt files jar vào mods folder và chạy Minecraft.

Tải về Bulky Shulkies Mod 1.15.2

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.15.2

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.16snapshot