BountifulBaubles Mod 1.12.2 là một mod được truyền cảm hứng từ Terraria. Nó thêm vào Minecraft nhiều loại vật phẩm, trang bị và baubles rất có ích cho bạn!

BountifulBaubles mod for Minecraft logo

Dưới đây là một số các vật phẩm của mod:

 • Vitamins: Làm người sử dụng miễn nhiễm với Weakness và Mining Fatigue.
 • Broken Heart: Sát thương làm bạn chết sẽ không giết bạn. Thay vào đó sẽ trừ máu tổng (max health) của bạn.
 • Golden Crown: Như một chiếc mũ bình thường, cho bạn 2 Armor khi đội!
 • Cobalt Shield: Bạn sẽ không bị đẩy lùi khi sử dụng chiếc khiên này.
 • Balloon: Làm bạn nhảy cao hơn, và giảm ít sát thương khi rơi từ trên cao.
 • Magic Mirror: Dịch chuyển tức thời về chỗ hồi sinh của bạn.
 • Pride Pendant: Gia tăng sát thương và giáp của bạn khi bạn đầy máu.
 • Và còn rất nhiều vật phẩm nữa….

BountifulBaubles mod for Minecraft (15) BountifulBaubles mod for Minecraft (16) BountifulBaubles mod for Minecraft (17) BountifulBaubles mod for Minecraft (1) BountifulBaubles mod for Minecraft (2) BountifulBaubles mod for Minecraft (3) BountifulBaubles mod for Minecraft (4) BountifulBaubles mod for Minecraft (5) BountifulBaubles mod for Minecraft (6) BountifulBaubles mod for Minecraft (7) BountifulBaubles mod for Minecraft (8) BountifulBaubles mod for Minecraft (9) BountifulBaubles mod for Minecraft (10) BountifulBaubles mod for Minecraft (11) BountifulBaubles mod for Minecraft (12)

Bạn có thể tìm thấy nhiều vật phẩm này ở trong các Dungeons, số còn lại có thể được chế tạo. BountifulBaubles còn có hệ thống Modifier cho các trang bị baubles nữa. Những modifiers này gia tăng sức mạnh cho trang bị của bạn dù rất nhỏ. Một số trang bị đã có sẵn modifiers nhưng nếu chúng không có hoặc modifier đó không phải bạn mong muốn thì bạn có thể sử dụng Reforging Station để thay đổi hoặc thêm modifier vào trang bị đó!

BountifulBaubles mod for Minecraft (13) BountifulBaubles mod for Minecraft (14) BountifulBaubles mod for Minecraft (15) BountifulBaubles mod for Minecraft (16) BountifulBaubles mod for Minecraft (17)

Mod yêu cầu:

Hướng dẫn cài đặt BountifulBaubles Mod 1.12.2 cho Minecraft

 1. Tải Forge Installer, BountifulBaubles-1.12.2.jar file.
 2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
 3. Ấn Start trên desktop.
 4. Mở Run.
 5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 6. Vào Roaming/.minecraft/mods
 7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về BountifulBaubles Mod 1.12.2

Download > Tải về phiên bản 1.12.2