Better Wither Skeletons Mod 1.16.1/1.15.2. Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một mod cho Minecraft phiên bản 1.16.1 có tên là Better Wither Skeletons.

Better Wither Skeletons mod for Minecraft logo

Better Wither Skeletons là một mod nhỏ. Nó thêm vào Minecraft một vài vật phẩm mới mà bạn có thể có được qua việc giết Wither Skeleton.

Bình thường, khi bạn giết Wither Skeleton thì bạn sẽ có cơ hội nhận được Bone, Coal và một khả năng rất nhỏ để nhận được Wither Skeleton Skull nữa. Với Better Wither Skeletons được cài đặt thì Wither Skeleton giờ sẽ có cơ hội rơi ra Withered Bones.

Better Wither Skeletons mod for Minecraft (2) Better Wither Skeletons mod for Minecraft (3) Better Wither Skeletons mod for Minecraft (4) Better Wither Skeletons mod for Minecraft (5)

Withered Bones là một vật phẩm đặc trưng chỉ Wither Skeleton mới có. Withered Bones có thể được sử dụng để làm những thứ sau:

 • 9 Withered Bones chế tạo thành 1 Wither Skeleton Skull.
 • 1 Withered Bones chế tạo thành 3 Withered Bone Meal.
 • 9 Withered Bone Meal chế tạo thành 1 Withered Bone Block.
 • 1 Withered Bone Block chế tạo thành 9 Withered Bone Meal.
 • 1 Withered Bone Meal + 1 Poppy chế tạo thành 1 Wither Rose.

Withered Bone Meal có thể được sử dụng lên Netherrack để tạo Mushrooms và Wither Rose.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Better Wither Skeletons mod for Minecraft (6) Better Wither Skeletons mod for Minecraft (7) Better Wither Skeletons mod for Minecraft (8) Better Wither Skeletons mod for Minecraft (9) Better Wither Skeletons mod for Minecraft (10) Better Wither Skeletons mod for Minecraft (11) Better Wither Skeletons mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

Hướng dẫn cài đặt Fabric sử dụng Vanilla Launcher:

 1. Tải vài cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
 2. Tải vài cài đặt Fabric Installer cho Vanilla Launcher ( https://fabricmc.net/use/ )
 3. Chạy file jar được tải về, chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và ấn “Install”
 4. Chạy Minecraft, chọn profile được cài đặt Fabric và ấn Play.
 5. Ấn Start trên desktop.
 6. Mở Run.
 7. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 8. Vào Roaming/.minecraft/mods
 9. Đặt files jar vào mods folder và chạy Minecraft.

Tải về Better Wither Skeletons Mod 1.16.1/1.15.2

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.16.1

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.15.2

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.14.4