Beem Mod 1.15.2. Bee là một sinh vật mới được thêm vào Minecraft ở phiên bản 1.15 và để có thể có được Bee thì trước tiên bạn sẽ cần tìm Bee Nests. Bee Nest sẽ chỉ có thể xuất hiện ở các biome loại Plains và Forest. Nó có tỉ lệ xuất hiện khá thấp với tỉ lệ cao nhất là 5% trên mỗi một Oak Tree hoặc Birch Tree và thấp nhất là 0.2%. Điều này làm cho việc đi tìm Bee Nest đôi lúc có thể trở nên khó khăn.

Beem mod for Minecraft logo

Beem là một mod sẽ giúp bạn định vị trí của Bee Nest một cách dễ dàng. Beem thêm vào Minecraft một tính năng đó là sẽ làm cho các Bee Nest phát ra một cột ánh sáng (light beam) tương tự như Beacon vậy. Điều này sẽ làm cho việc định vị Bee Nest trở nên rất dễ dàng.

Tính năng này của mod có thể được bật và tắt chỉ bởi một phím bấm. Theo mặc định, bạn chỉ cần bấm phím “B” để có thể bật/tắt tính năng này của mod.

Beem cũng là một “client sided mod”. Điều này tức là bạn có thể sử dụng nó ở trên các Server để có thể định vị Bee Nest. Bạn nên lưu ý rằng tính năng này có thể bị coi là gian lận vì về cơ bản là bạn đang dùng X-Ray cho Bee Nest.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Beem mod for Minecraft (2) Beem mod for Minecraft (3) Beem mod for Minecraft (4) Beem mod for Minecraft (5) Beem mod for Minecraft (6) Beem mod for Minecraft (7) Beem mod for Minecraft (8) Beem mod for Minecraft (9) Beem mod for Minecraft (11) Beem mod for Minecraft (12) Beem mod for Minecraft (10) Beem mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

Hướng dẫn cài đặt Fabric sử dụng Vanilla Launcher:

  1. Tải vài cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
  2. Tải vài cài đặt Fabric Installer cho Vanilla Launcher ( https://fabricmc.net/use/ )
  3. Chạy file jar được tải về, chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và ấn “Install”
  4. Chạy Minecraft, chọn profile được cài đặt Fabric và ấn Play.
  5. Ấn Start trên desktop.
  6. Mở Run.
  7. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
  8. Vào Roaming/.minecraft/mods
  9. Đặt files jar vào mods folder và chạy Minecraft.

Tải về Beem Mod 1.15.2

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.15.2

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.16snapshot