Autumnity Mod 1.15.2/1.14.4 thêm vào Minecraft những thứ mới có chủ đề về mùa thu!

Autumnity mod for Minecraft logo

Những thứ mà Autumnity thêm vào:

  • Biome mới Maple Forest. Maple Forest là một khu rừng có màu sắc của mùa thu. Bạn sẽ tìm thấy ở đây những cây phong (maple tree) với màu sắc khác nhau. Đây là cũng là nhà của những chú ốc sên nữa! Autumnity cũng có một biome mới nữa đó là Pumpkin Field.
  • Loại cây mới – Maple Tree. Maple Tree xuất hiện chủ yếu ở Maple Forest nhưng bạn cũng có thể tìm thấy chúng ở ngoài các khu rừng thường. Sử dụng Axe để strip thân cây Maple sẽ cho bạn Sap (nhựa cây). Sap có thể được biến thành Syrup (xi rô), hoặc Pancake! Tất nhiên, gỗ của Maple Tree cũng có thể được làm các block xây dựng.
  • Sinh vật mới – Snail (ốc sên). Snail là những sinh vật thân thiện sống ở Maple Forest và Pumpkin Fields. Chúng sẽ chui vào trong vỏ khi người chơi đến gần mà không sneak. Bạn có thể cho chúng ăn Mushroom và chúng sẽ cho bạn Snail Slime (có thể được sử dụng làm block và potion). Bạn có thể cho chúng Mushroom Stew và Suspicious Stew để nhân giống chúng. Khi một chú ốc sên lớn lên, chúng sẽ rơi ra Snail Shell Piece sử dụng để chế tạo Snail Shell Chestplates.

Autumnity cũng có nhiều thứ mới nữa để các bạn khám phá! Bạn có thể ghé thăm Wiki của mod để xem được chi tiết hơn về mod (https://wiki.minecraftabnormals.com/Autumnity).

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Autumnity mod for Minecraft (1) Autumnity mod for Minecraft (2) Autumnity mod for Minecraft (3) Autumnity mod for Minecraft (4) Autumnity mod for Minecraft (5) Autumnity mod for Minecraft (6) Autumnity mod for Minecraft (7) Autumnity mod for Minecraft (8) Autumnity mod for Minecraft (9) Autumnity mod for Minecraft (10) Autumnity mod for Minecraft (11) Autumnity mod for Minecraft (12) Autumnity mod for Minecraft (13) Autumnity mod for Minecraft (14) Autumnity mod for Minecraft (15) Autumnity mod for Minecraft (16) Autumnity mod for Minecraft (17)

Mod yêu cầu:

Hướng dẫn cài đặt Autumnity Mod 1.15.2/1.14.4 cho Minecraft

  1. Tải Forge Installer, Autumnity-1.15.2.jar file.
  2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
  3. Ấn Start trên desktop.
  4. Mở Run.
  5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
  6. Vào Roaming/.minecraft/mods
  7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về Autumnity Mod 1.15.2/1.14.4

Download > Tải về phiên bản 1.15.2