Automation Helpers Mod 1.12.2. Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một mod cho Minecraft phiên bản 1.12.2 có tên là Automation Helpers.

Automation Helpers mod for Minecraft logo

Automation Helpers là một mod nhỏ. Mục tiêu của nó là thêm vào Minecraft một vài những block mới để giúp người chơi tự động hóa các quá trình ở trong Minecraft.

Hiện tại, Automation Helpers thêm vào Minecraft 2 block mới đó là:

  • Ordered Hopper: Ordered Hopper là một chiếc Hopper được cải tiến. Giống như Hopper thông thường, nó có khả năng nhận vật phẩm và truyền vật phẩm đi. Thế nhưng, Ordered Hopper tốt hơn một chiếc Hopper thường ở nhiều điểm khác nhau.i Đầu tiên là nó có tận 9 ô chứa đồ. Tiếp đến là khả năng lọc vật phẩm. Bạn có thể tùy chỉnh những vật phẩm nào có thể đi vào và sẽ vào ô nào. Ordered Hopper cũng cho phép bạn chỉnh xem nó sẽ đẩy tất cả vật phẩm ra cùng một lúc (theo Set) hay theo thứ tự từng cái một (theo Order).
  • Item Fluid Buffer: Item Fluid Buffer là một block khá đơn giản. Nó là một dạng hòm đồ. Bạn có thể cho vào đó 9 vật phẩm cùng với 4 loại chất lỏng khác nhau.

Automation Helpers rất thích hợp để sử dụng cùng với mod khác hoặc trong modpack mà bạn mong muốn!

Automation Helpers mod for Minecraft (2) Automation Helpers mod for Minecraft (3) Automation Helpers mod for Minecraft (4) Automation Helpers mod for Minecraft (5) Automation Helpers mod for Minecraft (6) Automation Helpers mod for Minecraft (7) Automation Helpers mod for Minecraft (8) Automation Helpers mod for Minecraft (9) Automation Helpers mod for Minecraft (10) Automation Helpers mod for Minecraft (11) Automation Helpers mod for Minecraft (12) Automation Helpers mod for Minecraft (1)

Requirement:

  • Forge Mod Loader.

How to Install Automation Helpers Mod 1.12.2 for Minecraft

  1. Download Forge Installer, Automation-Helpers-1.12.2.jar file
  2. Right click Forge Installer, Run as Administrator and press OK to install Forge. (You can skip this step if you’ve installed Minecraft Forge)
  3. Open Start on desktop > Open Run (Or you can use the Windows + R keyboard shortcut)
  4. Type %appdata% into Run and press enter.
  5. Go to folder /.minecraft/mods
  6. Put jar file of the Mod into mods folder and then run Minecraft. Done!

Download links for Automation Helpers Mod 1.12.2

Download >  for Minecraft 1.12.2