Another Enchant Mod 1.15.2 là một mod sẽ thêm vào Minecraft khá nhiều các cường hóa mới. Chúng sẽ làm cho việc cường hóa trang bị của bạn trở nên thú vị hơn và đa dạng hơn.

Another Enchant Mod mod for Minecraft logo

Dưới đây là danh sách các cường hóa của mod và công dụng của nó:

 • Life Steal: Dụng cụ với Life Steal khi tấn công mục tiêu sẽ có khả năng gây thêm một lượng sát thương lên chúng và đồng thời hồi lại cho bạn máu. Cấp độ tối đa là 3 (theo mặc định)
 • Butchering: Butchering là một cường hóa tương tự như Smite hay Bane of Arthropods. Dụng cụ được cường hóa với Butchering sẽ gây thêm sát thương lên động vật như cừu, bò, vân vân. Cấp độ tối đa là 5.
 • Detonation: Có khả năng làm cho cung tên của bạn thành một cung tên bộc phá! Cấp độ tối đa là 2.
 • Uppercut: Dụng cụ với Uppercut khi tấn công sẽ làm cho mục tiêu bay lên không trung. Cấp độ tối đa là 3.
 • Curse of Prickliness: Nếu như dụng cụ của bạn bị dính lời nguyền này thì khi tấn công mục tiêu, bạn có khả năng sẽ phải chịu sát thương.

Another Enchant Mod cũng cho phép bạn tùy chỉnh bật/tắt các cường hóa và chỉnh cấp độ tối đa của chúng ở trong phần config của mod nữa (cài đặt ModMenu để có thể dễ dàng truy cập (access) nó).

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Another Enchant Mod mod for Minecraft (2) Another Enchant Mod mod for Minecraft (3) Another Enchant Mod mod for Minecraft (4) Another Enchant Mod mod for Minecraft (5) Another Enchant Mod mod for Minecraft (6) Another Enchant Mod mod for Minecraft (7) Another Enchant Mod mod for Minecraft (8) Another Enchant Mod mod for Minecraft (9) Another Enchant Mod mod for Minecraft (10) Another Enchant Mod mod for Minecraft (11) Another Enchant Mod mod for Minecraft (12) Another Enchant Mod mod for Minecraft (13) Another Enchant Mod mod for Minecraft (14) Another Enchant Mod mod for Minecraft (15) Another Enchant Mod mod for Minecraft (16) Another Enchant Mod mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

Hướng dẫn cài đặt Fabric sử dụng Vanilla Launcher:

 1. Tải vài cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
 2. Tải vài cài đặt Fabric Installer cho Vanilla Launcher ( https://fabricmc.net/use/ )
 3. Chạy file jar được tải về, chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và ấn “Install”
 4. Chạy Minecraft, chọn profile được cài đặt Fabric và ấn Play.
 5. Ấn Start trên desktop.
 6. Mở Run.
 7. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 8. Vào Roaming/.minecraft/mods
 9. Đặt files jar vào mods folder và chạy Minecraft.

Tải về Another Enchant Mod 1.15.2

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.15.2