Always a Wither Skull Mod 1.16.1/1.15.2. Wither Skeleton Skull là một vật phẩm cần thiết khi bạn ở giai đoạn cuối của game. Nó cần thiết để bạn có thể triệu hồi ra Wither. Wither khi chết sẽ rơi ra Nether Star và Nether Star sẽ được sử dụng để chế tạo Beacon. Như bạn có thể thấy thì để có được Beacon thì trước hết bạn sẽ cần Wither Skeleton Skull.

Always a Wither Skull mod for Minecraft logo

Thế nhưng, Wither Skeleton Skull không phải là một vật phẩm mà bạn có thể dễ dàng kiếm được. Wither Skeleton Skull chỉ rơi ra khi bạn giết Wither Skeleton. Wither Skeleton là một sinh vật khá là mạnh. Hơn nữa, chúng chỉ có 2,5% rơi ra Wither Skeleton Skull khi chết (Looting sẽ tăng 1% với mỗi cấp độ). Điều này tức là bạn phải giết rất nhiều Wither Skeleton để có thể có đủ 3 Wither Skeleton Skull và triệu hồi Wither.

Always a Wither Skull mod for Minecraft (1) Always a Wither Skull mod for Minecraft (2) Always a Wither Skull mod for Minecraft (3) Always a Wither Skull mod for Minecraft (4) Always a Wither Skull mod for Minecraft (5) Always a Wither Skull mod for Minecraft (6)

Always a Wither Skull là một mod rất đơn giản. Nó được tạo ra để giải quyết vấn đề này. Khi bạn cài đặt Always a Wither Skull, phần trăm rơi ra Wither Skeleton Skull khi Wither Skeleton chết sẽ tăng lên 100%! Thay vì phải giết nhiều Wither Skeleton, bạn chỉ cần giết đúng 3 con là sẽ có đủ để triệu hồi Wither.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Always a Wither Skull mod for Minecraft (8) Always a Wither Skull mod for Minecraft (9) Always a Wither Skull mod for Minecraft (10) Always a Wither Skull mod for Minecraft (11) 2020-03-11_16.46.15

Requirement:

  • Forge Mod Loader.

How to Install Always a Wither Skull Mod 1.16.1/1.15.2 for Minecraft

  1. Download Forge Installer, Always-a-Wither-Skull-1.15.2.jar file
  2. Right click Forge Installer, Run as Administrator and press OK to install Forge. (You can skip this step if you’ve installed Minecraft Forge)
  3. Open Start on desktop > Open Run (Or you can use the Windows + R keyboard shortcut)
  4. Type %appdata% into Run and press enter.
  5. Go to folder /.minecraft/mods
  6. Put jar file of the Mod into mods folder and then run Minecraft. Done!

Download links for Always a Wither Skull Mod 1.16.1/1.15.2

Download >  for Minecraft 1.16.1

Download >  for Minecraft 1.15.2

Download >  for Minecraft 1.14.4

Download >  for Minecraft 1.13.2