A7 Armor Auras Mod 1.12.2 thêm vào Minecraft những loại Charm (bùa) để giúp các bạn trong nhiều việc. Chúng được chia ra làm các loại Charm như sau:

A7 Armor Auras mod for Minecraft logo

       1. Aura Charms:

A7 Armor Aruas mod for Minecraft (2) A7 Armor Aruas mod for Minecraft (3) A7 Armor Aruas mod for Minecraft (4) A7 Armor Aruas mod for Minecraft (5) A7 Armor Aruas mod for Minecraft (6) A7 Armor Aruas mod for Minecraft (7) A7 Armor Aruas mod for Minecraft (8) A7 Armor Aruas mod for Minecraft (9)

Aura Charms có màu cam. Aura Charms kích hoạt khi cầm trên tay chính hoặc phụ. Nó làm những người chơi hoặc sinh vật xung quanh kẻ đang cầm Aura Charms chịu hiệu ứng xấu. Hiệu ứng sẽ tùy thuộc vào loại Charm bạn đang dùng. Hiện tại, mod có Slowness Aura, Weakness Aura, Poison Aura, Withering Aura và Noxius Aura.

       2. Inner Aura Charms:

A7 Armor Aruas mod for Minecraft (10) A7 Armor Aruas mod for Minecraft (11) A7 Armor Aruas mod for Minecraft (12) A7 Armor Aruas mod for Minecraft (13) A7 Armor Aruas mod for Minecraft (14) A7 Armor Aruas mod for Minecraft (15)

Inner Aura Charms có màu xanh nước biển. Khác với Aura Charms, nó không sử dụng để gây hiệu ứng xấu lên kẻ khác mà nó sẽ cho người sử dụng nó hiệu ứng tốt. Để kích hoạt, cầm nó trên tay chính hoặc phụ. Có những loại Inner Aura Charm như sau: Speed Inner Aura, Strength Inner Aura, Resistance Inner Aura, Healing Inner Aura, Hasty Inner Aura và Lucky Inner Aura.

Cả 2 loại Charm trên đều có thể được ghép vào vơi áo giáp của bạn nhưng bạn sẽ cần vật phẩm đặc biệt để kích hoạt tất cả charm trên giáp của bạn tên là Aura Activator. Khi đã ghép Charm lên giáp, bạn chỉ cần cầm Aura Activator là tất cả các Charm sẽ được kích hoạt!

A7 Armor Aruas mod for Minecraft (16) A7 Armor Aruas mod for Minecraft (17) A7 Armor Aruas mod for Minecraft (18) A7 Armor Aruas mod for Minecraft (19) A7 Armor Aruas mod for Minecraft (20) A7 Armor Aruas mod for Minecraft (1)

Lưu ý, những cái Charm này được thiết kế cho end-game nên chúng sẽ rất đắt đỏ.

Đánh giá: Là một mod hướng tới “end-game content”. Hợp để sử dụng cùng với nhiều mod hoặc trong modpack. Bạn cũng nên sử dụng nó cùng JEI để dễ dàng tìm công thức của Charm.

Mod yêu cầu:

Hướng dẫn cài đặt A7 Armor Auras Mod 1.12.2 cho Minecraft

  1. Tải Forge Installer, A7-Armor-Auras-1.12.2.jar file.
  2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
  3. Ấn Start trên desktop.
  4. Mở Run.
  5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
  6. Vào Roaming/.minecraft/mods
  7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về A7 Armor Auras Mod 1.12.2

Download > Tải về phiên bản 1.12.2